Tutaj możesz odwiedzić nasz intranet i odbyć szkolenie z bezpieczeństwa (SGU).

Ochrona danych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki dają ogólny pogląd na to, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, w momencie odwiedzenia przez Ciebie naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, którymi można Cię osobiście identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności zawartej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej następuje poprzez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można sprawdzić w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane będą zapisywane z jednej strony dlatego, że nam je przekazujesz. Może tutaj chodzić np. o dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy IT automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Po co korzystamy z Twoich danych?

Część danych jest zapisywana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu Twoich zapisanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analizy i narzędzia usługodawców zewnętrznych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Dzieje się tak głównie z cookies i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zapisywane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniają również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

KÖNIG GmbH & Co KG 
Nienhagener Straße 30 
37186 Moringen

Telefon: 05554 / 204-0 
e-mail: moringen@koenigkg.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie do nas e-mailem nieformalnego powiadomienia. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej, szyfrowanie SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się symbol kłódki w wierszu Twojej przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach ustawowo obowiązujących postanowień masz w każdej chwili prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Ustawowo przewidziany pełnomocnik ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy pełnomocnika ochrony danych.

Nicole Simon
Nienhagener Straße 30 
37186 Moringen

Telefon: 05554 / 204-0
e-mail: datenschutz@koenigkg.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o tworzeniu plików cookie i zezwalał na ich wykorzystywanie tylko w indywidualnych przypadkach, możesz aktywować akceptację plików cookie w indywidualnych przypadkach lub ich ogólne wykluczenie oraz automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), będą one traktowane w niniejszej polityce prywatności w sposób szczególny.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

·         typ przeglądarki i wersja przeglądarki

·         używany system operacyjny

·         URL strony odsyłającej

·         nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

·         czas żądania serwera

·         adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub dla środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem jedynie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłanie do nas e-mailem nieformalnego powiadomienia. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych prowadzonych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich zapisywanie lub cel zapisywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestrowanie na niniejszej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzonych danych używamy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub w przypadku zmian koniecznych z powodów technicznych, używamy adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie do nas e-mailem nieformalnego powiadomienia. Zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zgromadzone podczas rejestracji będą przez nas zapisywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przycisk lubię to i udostępniania)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub „przycisku polubienia” („lubię to”) na naszej stronie. Podgląd wtyczek Facebook znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje przez to informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na „przycisk polubienia” na Facebooku, podczas gdy jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć treść naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebook na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook przyporządkował Twoją wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Wtyczka Twitter

Na naszych stronach zintegrowano funkcje usługi Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Retweetuj” odwiedzane przez Ciebie strony internetowe zostaną połączone z Twoim kontem Twitter i udostępnione innym użytkownikom. Podczas tego dane zostaną również przesyłane do Twittera. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twitter na stronie: https://twitter.com/privacy.

Twoje ustawienia ochrony danych możesz zmienić na Twitterze w ustawieniach konta na stronie internetowej https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Użyj przycisku Google+, aby publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google+ zapewni Tobie i innym użytkownikom spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informację, że przyznałeś za treść +1, jak i informacje o stronie, podczas oglądania której kliknąłeś +1. Twoje +1 mogą pojawiać się jako wskazówki wraz z nazwą Twojego profilu i Twoim zdjęciem w usługach Google, jak na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twojej aktywności +1, aby ulepszyć usługi Google dla Ciebie i innych osób. Aby użyć przycisku Google+, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której użyłeś do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji: oprócz wymienionych powyżej zastosowań podane przez Ciebie informacje będą używane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Usługodawca to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową pod swoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk polecania” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Usługodawca to XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje XING, ustanawiane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą nie dochodzi przy tym do zapisywania danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie ocenia się zachowania podczas użytkowania.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING znajdziesz w polityce prywatności XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizowania strony Google Analytics. Usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu względem operatora strony. Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Twojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z Twoim korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, zapobiegający gromadzeniu Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzania danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zlecenia i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające ustalenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Te dane pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych dotyczących osób odwiedzających otrzymanych od zewnętrznych usługodawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na Twoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube oferowanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Google na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.